กองทุนแม่ของแผ่นดิน

“…เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากรัฐบาลและคนไทยทั้งชาติ
นั้นคือการแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖ ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติด ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้น โดยขอใช้ชื่อว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” มอบให้หมู่บ้านที่เข้าร่วมการแก้ปัญหายาเสพติดในปี พ.ศ. ๒๕๔๗จำนวน  ๖๗๒ หมู่บ้านจากนั้นรัฐบาลได้นำไปขยายผลจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นทั่วประเทศ  เวลานี้มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน ๑๒,๑๘๙หมู่บ้าน ถ้าสังคมไทยปล่อยให้รัฐบาลทำงานฝ่ายเดียวคงไม่สำเร็จ คนไทยทุกคนต้องผนึกกำลังมาช่วยกันโดยเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนต่อจากนั้นคือคนในสังคมทั้งหมดต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่กันและกันควรต่อต้านและประณามผู้ผลลิตและผู้ค้ายาเสพติด…”

พระราชดำรัส
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีต่อนายกรัฐมนตรีและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิตนาลัย สวน จิตรลดา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอกันทรลักษ์ มีหมู่บ้านที่ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ให้เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รวม ๑๒ หมู่บ้าน ประกอบด้วย
๑. บ้านเสาธงชัย ม. ๑ ต.เสาธงชัย   ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จำนวน  ๘,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๓๖,๒๗๑  บาท
๒.บ้านนาโพธิ์     ม. ๓ ต.ชำ              ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๔๘  จำนวน  ๘,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๕๙,๑๒๙  บาท
๓.บ้านซำตารมย์ ม. ๗ ต.ตระกาจ    ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๔๙  จำนวน  ๘,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๙๐,๐๐๐  บาท
๔.บ้านทุ่งใหญ่     ม. ๔ ต.ทุ่งใหญ่    ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๐  จำนวน  ๘,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิ้น  ๓๒,๐๐๐  บาท
๕. บ้านตาทวด    ม. ๓ ต.รุง               ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๐  จำนวน  ๘,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิ้น  ๓๒,๐๐๐  บาท
๖.บ้านห้วยน้ำใส ม. ๘ ต.เสาธงชัย ได้รับพระราชทาน  พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน  ๘,๐๐๐  บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๖๕,๕๗๒  บาท
๗. บ้านภูมิซรอล ม. ๒ ต.เสาธงชัย ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๑  จำนวน  ๘,๐๐๐  บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๔๔,๐๒๕  บาท
๘. บ้านด่านเหนือ ม. ๓ ต.ภูผาหมอกได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๑  จำนวน  ๘,๐๐๐  บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๓๕,๐๐๐ บาท
๙. บ้านตามูล     ม. ๔ ต.ชำ              ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๑   จำนวน  ๘,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๕๒,๗๙๖  บาท
๑๐.บ้านนาซำ   ม. ๑๔ ต.ภูเงิน         ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๒   จำนวน  ๘,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๓๒,๒๐๐  บาท
๑๑.บ้านป่าไม้พัฒนา ม. ๗ ต.หนองหญ้าลาด ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๒  จำนวน  ๘,๐๐๐  บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๔๔,๐๐๐ บาท
๑๒.บ้านนาขนวน ม. ๕ ต.ขนุน        ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๔  จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๔๓,๐๘๖ บาท
และมี กองทุนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านการประเมินระดับจังหวัด ทั้งหมด ๗ กองทุน คือ

๑.กองทุนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านป่าโมง     ม. ๑๖ ต.ภูเงิน
๒.กองทุนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านกระมอล   ม. ๗  ต.ทุ่งใหญ่
๓.กองทุนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านกันจาน    ม. ๒   ต.กุดเสลา
๔.กองทุนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านน้ำเย็น     ม. ๕   ต.เมือง
๕.กองทุนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านห้วยพอก  ม. ๑๑ ต.หนองหญ้าลาด
๖.กองทุนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเศรษฐกิจ  ม. ๑๕ ต.จานใหญ่
๗. กองทุนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนหนองหญ้าลาด ๑ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

มีศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่น ระดับจังหวัด ๑ แห่ง คือ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านซำตารมย์ ม. ต.ตระกาจ

ถอดบทเรียนกองทุนแม่ บ้านนาขนวน หมู่ ๕ ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ นาขนวน


ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>