กองทุนแม่ของแผ่นดิน

“…เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากรัฐบาลและคนไทยทั้งชาติ
นั้นคือการแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖ ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติด ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้น โดยขอใช้ชื่อว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” มอบให้หมู่บ้านที่เข้าร่วมการแก้ปัญหายาเสพติดในปี พ.ศ. ๒๕๔๗จำนวน  ๖๗๒ หมู่บ้านจากนั้นรัฐบาลได้นำไปขยายผลจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นทั่วประเทศ  เวลานี้มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน ๑๒,๑๘๙หมู่บ้าน ถ้าสังคมไทยปล่อยให้รัฐบาลทำงานฝ่ายเดียวคงไม่สำเร็จ คนไทยทุกคนต้องผนึกกำลังมาช่วยกันโดยเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนต่อจากนั้นคือคนในสังคมทั้งหมดต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่กันและกันควรต่อต้านและประณามผู้ผลลิตและผู้ค้ายาเสพติด…”

พระราชดำรัส
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีต่อนายกรัฐมนตรีและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิตนาลัย สวน จิตรลดา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

ทะเบียนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ทะเบียนคณะกรรมกำรเครือข่ำยกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอกันทรลักษ์

แผนพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอาเภอกันทรลักษ์

ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่เข้ารับพระราชทานฯปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

มีศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่น ดังนี้

ถอดบทเรียนกองทุนแม่ บ้านนาขนวน หมู่ ๕ ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ นาขนวน

ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านซำตารมย์ หมู่ ๗ ตำบลตระกาจ

ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านภูมิซรอล หมู่ ๒ ตำบลเสาธงชัย

กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๘

ภาพการรับพระราชทานเงินขวัญถุง

กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านห้วยพอก ต.หนองหญ้าลาด

กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านป่าโมง ตำบลภูเงิน

กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกระมอล

กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านน้ำเย็น

กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกันจาน

กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนหนองหญ้าลาด


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *